Σωλήνες

Σωλήνες

Εδώ βρίσκουμε παντός τύπου σωλήνες άρδευσης και ύδρευσης όπως Σταλακτηφόροι, Πολυαιθυλενίου,PVC, Καρουλιού και μάνικες. Η χρησιμότητάς τους ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Οι κύριοι προμηθευτές μας είναι:

  • EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.

  • Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

  • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

  • ΦΑΣΟΗΣ ΧΡ. ΓΡΗΓ. Α.Β.Ε.Ε. και

  • Διάφοροι άλλοι

 

Go to top