Μικροάρδευση

Μικροάρδευση

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από σταλάκτες διαφόρων ειδών όπως καρφωτοί, ρυθμιζόμενους και μη, μπεκάκια τύπου spray καθώς επίσης και τα ανάλογα εξαρτήματα για την τοποθέτηση τους και την καλύτερη λειτουργία τους.

Οι κύριοι προμηθευτές μας είναι:

Go to top