Υπέργειοι Εκτοξευτήρες

Υπέργειοι Εκτοξευτήρες

Εδώ υπάρχουν εκτοξευτήρες παντός τύπου κατάλληλους για δεντροκομία, κηπευτικά, πατάτα και πολλά άλλα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από ελληνικούς και εισαγωγής, διαφόρων ειδών και τύπων κατάλληλους για τις ανωτέρω καλλιέργειες.

Οι κύριοι προμηθευτές μας είναι:

  • NAAN
  • NELSON
  • HUNTER
  • RAIN BIRD
  • ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
  • PALAPLAST Α.Ε. και
  • Διάφοροι άλλοι

 

Go to top